Odborky

Odborky představují soubor znalostí, které by měl každý člen oddílu nabýt před pasováním na instruktora. Letos jsme po delší době provedli zásadnější úpravy obsahu a fungování odborek a k dispozici je

přehled a nová pravidla.

Na nových listech pro jednotlivé odborky pracujeme, dosavadní verze jsou zatím k dispozici zde:

Botanik
Hvězdář
Kuchař
Morse
Ohňař
Sportovec
Stopař
Topograf
Uzlař
Zdravotník
Kontakt
Pionýr, z.s.
49. pionýrská skupina
Kočovníci

IČO: 66005752
Účet: 2700230041/2010

Klubovna    mapa
Nad Panenskou 5
Praha 6
Tel.: 731 261 239

info@kocovnici.cz
Ke stažení